Indmeldelse

Indmeldelse foregår online.

Husk at medbringe billede ID og kontooplysninger (dankort) ved afhentning medlemskort og kontrakt. Ved oprettelse betales de resterende dage i måneden kontant.

Ved onlineindmeldelse afhentes medlemskortet åbningsdagene efter sidste WOD mellem kl. 21 - 21.30 eller efter aftale.

Vi modtager dankort.


Link til online indmeldelse

​​

Studerende:

Ved studiemedlemskab skal der fremvises gyldigt studiekort. Medlemskabet skal fornyes hvert halve år.

Firmaaftaler:

Vi har aftaler med en række virksomheder om medlemskab på særlige vilkår,Ønsker man at benytte sig af et firmamedlemskab skal der fremvises dokumenatation for ansættelse.Evt. ved fremvisning af lønseddelse anden bekræftelse/dokumentation fra virksomheden.​

Unge under 18:

Vores minimumsalder for medlemmer er 15 år. Hvis man er under 18 år, skal man have en forælder/værge til stede ved indmeldelse.

Udmeldelse:

Vi har ingen bindingsperiode, men udmeldelse vil af hensyn til betalingstilmeldelse hos pbs/dibs være løbende måned + 1 måned.

Udmeldelse skal være skriftlig og er først endelig, når bekræftelse heraf er modtaget fra Gladsaxe CrossFit

​​

Klik her for at læse medlemsbetingelserne​

Priser​

Indmeldelse/oprettelse:

200,-

Fri CrossFit træning og open gym pr. måned (DIBS)

390,-

Studerende (DIBS)

330,-

Pensionister (DIBS)

330,-

Firmaaftaler - pris efter aftale
Månedsvis kontant medlemskab

500,-

Drop Inn​

90,-

Klippekort 10 gange

1000,-

Gladsaxe CrossFit

CVR: 34583978

Adresse

Hørkjær 1, 2730 Herlev

E-mail

gladsaxecrossfit@hotmail.com

Gladsaxe Crossfit
Tobaksvejen 4, byg. D
2860 Søborg